Maciej Nogalski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Poszukiwanie majątku

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy wierzyciel nie jest w stanie określić składników majątku dłużnika, istnieje możliwość zlecenie poszukiwania majątku komornikowi zgodnie z  art.797(1) kpc w zw. z art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006r. Nr167 poz.1191 ze zm.). W celu odnalezienia majątku, Komornik m.in. w ramach wdrożonych elektronicznych systemów zwraca się z zapytaniem do:

  • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW - o dane osobowe i adresowe dłużnika
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - o dane płatnika składek
  • OGNIVO - rachunki bankowe dłużnika
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • Ksiąg Wieczystych (w przypadku aktywnej bazy dla komorników)

oraz

  • Urzędów Skarbowych
  • Starostw Powiatowych

Maciej Nogalski © 2011, Wszystkie prawa zastrzeżone
AngeDesign.pl